ŠVIS naudotojų anketos

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Užpildytas anketas siųskite el. pašto adresu galina.sestakova@nsa.smm.lt 

Anketas prašome pildyti kompiuteriu.

Prieš siųsdami anketas prašome perskaityti leidimų išdavimo tvarką

Leidimų išdavimo tvarka