Ataskaitose skaičiuojami mokiniai, kurie mokosi tik pagal pirminio profesinio mokymo programas

Profesinis mokymas - PM mokiniai 1

1. Mokiniai pagal kursus ir mokymo programas spalio 1 d.

1.1. Baigusieji mokiniai pagal kursus ir mokymo programas

2. Mokinių amžius

3. Baigusiųjų mokyklą mokinių amžius

4. Mokiniai pagal mokymosi kalbas (duomenys apie užsienio kalbų mokymąsi nepateikiami) spalio 1 d.

5. Mokinių aprūpinimas bendrabučiais spalio 1 d.

6. Duomenys apie užsienio kalbų mokymą spalio 1 d.

6.1. Mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius

Profesinis mokymas - PM mokiniai 2

7. Mokiniai pagal gaunamos stipendijos dydį spalio 1 d.

8. Priimta mokinių į pirmą kursą spalio 1 d.

9. Mokinių kontingento kitimas per praėjusius mokslo metus

10. Mokiniai užsieniečiai šių metų spalio 1 d.

11. Priimta į pirmą kursą mokinių pagal mokyklos baigimo vietą spalio 1 d.