Profesinis mokymas - Kiti įvairūs duomenys apie profesinio mokymo įstaigų mokinius

1. Profesinių mokyklų mokiniai pagal švietimo sritis ir programas

2. Nutraukę mokymosi procesą profesinių mokyklų mokiniai pagal švietimo sritis ir programas

3. Profesinių mokyklų mokiniai besimokantys pagal pirminio profesinio mokymo programas pagal lytį ir pilietybių grupes

4. Įgiję profesinę kvalifikaciją pagal švietimo sritis ir pirminio profesinio mokymo programas

5. Pirminio profesinio mokymo programų mokiniai pagal mokomąsias kalbas

6. Pirminio profesinio mokymo programų mokiniai pagal užsienio kalbas

7. Į I kursą priimti mokiniai, šiais metais įgiję išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose