Bendrasis ugdymas - Įvairios statistinės ataskaitos

Mokyklų sąrašas su mokinių skaičiumi pagal klases (tik Bendrosios klasės)

Specialiųjų mokyklų sąrašas su mokinių skaičiumi pagal klases