Bendrasis ugdymas - 3-mokykla a

1. Pedagoginių darbuotojų išsilavinimas ir darbo stažas

2. Priešmokyklinėse grupėse ir pradinėse klasėse dėstančių pagrindinėje darbovietėje specialistų pasiskirstymas

3. 5-12 kl. ir gimnazijų I-IV kl. dėstančių pagrindinėje darbovietėje specialistų pasiskirstymas

4. Priešmokyklinėse grupėse ir pradinėse klasėse dėstančių nepagrindinėje darbovietėje specialistų pasiskirstymas

5. 5-12 kl. ir gimnazijų I-IV kl. dėstančių nepagrindinėje darbovietėje specialistų pasiskirstymas

6. Neturinčių kvalifikacinės kategorijos pedagogų skaičius pagal darbo stažą

7. Pedagoginiai darbuotojai, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos

8. Atestuotų pagalbos mokiniui ir kitų specialistų kvalifikacinės kategorijos

Bendrasis ugdymas - 3-mokykla b

9. Mokyklų vadovų ir pavaduotojų kvalifikacinės kategorijos

10. Atestuotų pagalbos mokiniui ir kitų specialistų skaičius pagal pedagoginio darbo stažą

11. Neturinčių kvalifikacinės kategorijos pedagogų skaičius pagal amžių

12. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius pagal amžių

13. Atestuotų pagalbos mokiniui ir kitų specialistų skaičius pagal amžių

14. Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal amžių

15. Mokyklų vadovų skaičius pagal amžių ir kvalifikacines kategorijas

16. Mokyklų vadovų pavaduotojų skaičius pagal amžių ir kvalifikacines kategorijas