Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė kai kurių Švietimo informacinių sistemų skyriaus darbuotojų kontaktai.

Detalesnė informacija: https://www.nsa.smm.lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotojai/

Pagrindine statistika

Bendrojo ugdymo mokyklų pagrindiniai duomenys


*Dirbantys pagrindinėje darbovietėje

Profesinių mokyklų pagrindiniai duomenys


*Dirbantys pagrindinėje darbovietėje pedagogai, ** Tik pagal pirminio profesinio mokymo programas besimokantys mokiniai

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos

Kolegijų pagrindiniai duomenys


** Dirbantys pagrindininėje darbovietėje pagrindinėje pareigybėje

Universitetų pagrindiniai duomenys


** Dirbantys pagrindininėje darbovietėje pagrindinėje pareigybėje

Mokslinių tyrimų institutų pagrindiniai duomenys