1. Kodėl į profesinio mokymo lėšų ataskaitą rugsėjo 1 d. ataskaitinei datai nepatenka mokiniai?
2. Kaip finansavimą gaus profesinių mokyklų mokiniai priimti per papildomą priėmimą (po rugsėjo 1 d.)?
3. Ar turi į mokymo profesinio mokymo lėšų ataskaitą pakliūti savo lėšomis besimokantys, ar finansuojami vidaus reikalų ministerijos lėšomis mokiniai?
4. Ar mokiniui priklauso didesnė dalis lėšų, jei dalis mokymų organizuojama kitos profesinio mokymo įstaigos praktinio mokymo centre?
5. Ar Kalėjimo grupės privalo būti kažkaip pažymimos?
7. Ką reiškia klaida profesinio mokymo lėšų ataskaitoje „Klaidingi mokiniai / SMPKR mokymosi programoje nenurodyta arba nurodyta neteisinga mokymosi trukmė už XXXX m.“?
8. Kodėl į profesinio mokymo lėšų ataskaitą sausio 1 d. ataskaitinei datai nepatenka mokiniai: