Prevencinės veiklos rodikliai

1. Prevencinių programų įgyvendimas mokykloje.

 

2. Prevencinių programų įgyvendinimas mokykloje - tęsinys.

3. Tėvystės įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimas.

4.Tėvystės įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimas - tęsinys.

5. Kaip mokykloje buvo įgyvendinama Alkoholio, tabako ... vartojimo prevencijos programa.

6.Kaip mokykloje buvo įgyvendinama Alkoholio, tabako ... vartojimo prevencijos programa - tęsinys.

7. Kaip mokykloje buvo įgyvendinama Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programa.

8. Kaip mokykloje buvo įgyvendinama Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programa - tęsinys.