Apie ŠVIS


Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais. 

Aktuali informacija

2014-2015 m. m. pagrindinė švietimo statistinė informacija

Institucijų tipas (grupė) Institucijų skaičius Pedagoginių darbuotojų skaičius Mokinių/studentų skaičius
Pradinė mokykla 165 2247 22974
Pagrindinė mokykla 482 11608 83689
Progimnazija 92 4453 51945
Vidurinė mokykla 152 5077 44529
Gimnazija 309 13899 141584
Visos bendrojo ugdymo mokyklos 1200 37284 344721
Profesinio mokymo įstaigos 76 3556 46376
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos 306 6121 94241
Universitetai 22 8079 98872
Kolegijos 24 1878 41485
Mokslinių tyrimų institutai (turintys doktorantų) 12 - 272

 

2015-08-13 2015/2016 mokslo metų žinybinės statistikos ataskaitos

2015-08-13 Įsakymas dėl 2015/2016 mokslo metų žinybinės statistikos