Apie ŠVIS


Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais. 

Pagrindiniai duomenys

2017-2018 m. m. pagrindinė švietimo statistinė informacija  (duomenys išankstiniai)

Institucijų tipas (grupė) Institucijų skaičius Pedagoginių darbuotojų skaičius Mokinių/studentų skaičius
Pradinė mokykla 158 2000 21627
Pagrindinė mokykla 420 9450 68596
Progimnazija 139 6376 79964
Gimnazija 408 15514 155854
Visos bendrojo ugdymo mokyklos 1125 33340 326041
Profesinio mokymo įstaigos 75 3481 42101
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai(Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla) 297 6675 91591
Universitetai 21 5525 87804
Kolegijos 22 1477 37571
Mokslinių tyrimų institutai (turintys doktorantų) 11 - 311

 

2017-09-27 2017-2018 mokslo metų žinybinės statistikos ataskaitos

2017-09-27 Įsakymas dėl 2017-2018 mokslo metų žinybinės statistikos