Bendrasis ugdymas - 1-mokykla a

A. Apibendrinta informacija apie mokyklos turimas klases

B. Apibendrinta informacija apie mokyklos turimas ugdymo programas

1. Klasės ir mokiniai rugsėjo 1 d.

1 lentelės tęsinys (klasės ir mokiniai)

2. Klasės

3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse

4. Užsienio kalbų mokymas

5. Pamainumas

Bendrasis ugdymas - 1-mokykla b

6. Pailgintos dienos grupės

7. Kryptingas meninis ugdymas

8. Mokiniai užsieniečiai rugsėjo 1 d.

8.1 Mokiniai užsieniečiai įgijo vidurinį išsilavinimą

9. Dorinis ugdymas

10. Nustatyti sutrikimai

11. Mokinių laidos

12. Mokinių kaita mokykloje

Bendrasis ugdymas - 1-mokykla c

13.1 Mokinių vežiojimas (mokinių atvežimas iš namų į mokyklą)

13.2 Mokinių vežiojimas (mokinių parvežimas iš mokyklos į namus)

14. Bendrojo ugdymo mokyklos mokinių amžius

15. Iš jų mergaičių amžius (iš 14 skyriaus)

16. Gavusių išsilavinimo pažymėjimą mokinių amžius

17. Bendrojo ugdymo mokyklos mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius