Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomų vaikų skaičius pagal steigėją

Pedagoginių darbuotojų išsilavinimas pagal pareigų grupes spalio 01 d. (dirbančių pagrindiniame darbe)

Pedagoginių darbuotojų darbo stažas pagal pareigų grupes spalio 01 d. (dirbančių pagrindiniame darbe)

Pedagoginiai darbuotojai pagal amžių ir lytį spalio 01 d. (dirbančių pagrindiniame darbe)

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacinės kategorijos pagal pareigų grupes spalio 01 d. (dirbančių pagrindiniame darbe)