Ataskaitose skaičiuojami mokiniai, kurie mokosi tik pagal pirminio profesinio mokymo programas

Profesinis mokymas - PM mokiniai (su institucijomis) 1

1. Mokiniai pagal kursus ir mokymo programas spalio 1 d.

1.1 Baigusieji mokiniai pagal kursus ir mokymo programas

2. Mokinių skaičius

3. Baigusiųjų mokyklą mokinių skaičius

4. Mokiniai pagal mokymosi kalbas (duomenys apie užsienio kalbų mokymąsi nepateikiami) spalio 1 d.

5. Mokinių aprūpinimas bendrabučiais spalio 1d.

6. Duomenys apie užsienio kalbų mokymą spalio 1 d.

6.1. Mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, skaičius

Profesinis mokymas - PM mokiniai (su institucijomis) 2

7. Mokiniai pagal gaunamos stipendijos dydį spalio 1 d.

8. Priimta mokinių į pirmą kursą spalio 1 d.

9. Mokinių kontingento kitimas per praėjusius mokslo metus

10. Mokiniai užsieniečiai šių metų spalio 1 d.