Profesinis mokymas - PM kvalifikacijos (su institucijomis)

1. Duomenys apie pedagogus praėjusiais mokslo metais dalyvavusius kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kursuose

2. Duomenys apie praėjusiais mokslo metais mokykloje vykusius kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kursus