Mokslas ir studijos - Stojimas 1

Stojimas į aukštąsias mokyklas pagal savivaldybes, kuriose baigė mokyklą

Priimti į aukštąsias mokyklas pagal savivaldybes, kuriose baigė mokyklą ir studijų sritį(iki 2017-2018m.m.)

Priimti į aukštąsias mokyklas pagal savivaldybes, kuriose baigė mokyklą ir studijų krypčių grupę( nuo 2017-2018 m.m.)

Tais pačiais metais gavę brandos atestatus ir priimti arba nepriimti niekur

Tais pačias metais baigę mokyklas ir įstoję į konkrečias aukštąsias mokyklas

Priimti į aukštąsias mokyklas pamečiui pagal sritis(iki 2017-2018 m.m.)

Mokslas ir studijos - Stojimas 2

Priimti į aukštąsias mokyklas pamečiui pagal studijų krypčių grupes (nuo 2017-2018m.m.)

Priimti į valstybės finansuojamas vietas pagal sritis

Priimti į valstybės finansuojamas vietas pagal studijų krypčių grupes(nuo2017-2018)

Priimtų į valstybės finansuojamas, nefinansuojamas vietas pasiskirstymas pagal miestą/kaimą (pagal baigtą mokyklą)