ŠVIS naudotojų anketos

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Užpildytas anketas siųskite el. pašto adresu jurgita.kaukeniene@nsa.smm.lt 

Prieš siųsdami anketas prašome perskaityti leidimų išdavimo tvarką

Leidimų išdavimo tvarka