Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomų vaikų skaičius pagal steigėją