Studijos

2017-2018 m. m. duomenys yra preliminarūs

Stojimas

Stojimas į aukštąsias mokyklas pagal savivaldybes, kuriose baigė mokyklą

Priimti į aukštąsias mokyklas pagal savivaldybes, kuriose baigė mokyklą ir studijų sritį(iki 2017-2018m.m.) arba studijų krypčių grupę(nuo 2017-2018 m.m.)

Tais pačiais metais gavę brandos atestatus ir priimti arba nepriimti niekur

Tais pačias metais baigę mokyklas ir įstoję į konkrečias aukštąsias mokyklas

Priimti į aukštąsias mokyklas pamečiui pagal sritis

Priimti į aukštąsias mokyklas pamečiui pagal studijų krypčių grupes(nuo 2017-2018m.m.)

Priimti į valstybės finansuojamas vietas pagal sritis

Priimtų į valstybės finansuojamas,nefinansuojamas vietas pasiskirstymas pagal miestą/kaimą (pagal baigtą mokyklą)

Studijos

Studijuojantys pagal sritis(nuo 2017-2018 m.m. studijų krypčių grupės arba mokslo sritys)

Studijuojančių užsieniečių skaičiai pagal sritis(nuo 2017-2018m.m. studijų krypčių grupės arba mokslo sritis)

Užsieniečiai, atvykę dalinių studijų, pagal sritis

Užsieniečiai, atvykę dalinių studijų, pagal sritis(nuo 2017-2018m.m. studijų krypčių grupės arba mokslo sritis)

Studentų skaičius pagal formas ir sritis(nuo 2017-2018m.m. studijų krypčių grupės arba mokslo sritis)

Gavusių skatinamąsias stipendijas procentas pagal aukštąsias mokyklas

Studijuojančių užsieniečių skaičiai pagal institucijas

Dalinėse studijose studijuojančių užsieniečių skaičiai pagal institucijas

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, išvykę dalinių studijų, pagal institucijas

Studijų baigimas / nutraukimas

Įgiję kvalifikaciją pagal studijų sritis

Nutraukę studijas pagal sritis

Studentai išvykę dalinių studijų

Priimti/studijuojantys/baigę aukštąsias mokyklas pamečiui pagal studijų krypčių grupes ir kryptis

Priimti/studijuojantys/baigę aukštąsias mokyklas pamečiui pagal studijų krypčių grupes ir kryptis(nuo 2017-2018 m.m.)

Pedagoginiai darbuotojai

Pedagoginiai darbuotojai spalio 1 d.