Apie ŠVIS


Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais. 

Pagrindiniai duomenys

2017-2018 m. m. pagrindinė švietimo statistinė informacija 

Institucijų tipas (grupė) Institucijų skaičius Pedagoginių darbuotojų skaičius Mokinių/studentų skaičius
Pradinė mokykla* 158 2045 21627
Pagrindinė mokykla* 420 9545 68596
Progimnazija* 139 6453 79964
Gimnazija* 408 15644 155854
Visos bendrojo ugdymo mokyklos* 1125 33687 326041
Profesinio mokymo įstaigos* 75 3269 42101
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai(Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla) 297 6675 91591
Universitetai** 21 5767 82345
Kolegijos** 22 1564 35433
Mokslinių tyrimų institutai (turintys doktorantų) 11 - 324
*DIrbantys pagrindinėje darbovietėje
** Dirbantys pagrindininėje darbovietėje pagrindinėje pareigybėje

2018-07-02 2018-2019 mokslo metų žinybinės statistikos ataskaitos

2018-07-02 Įsakymas dėl 2018-2019 mokslo metų žinybinės statistikos

2018-08-29 Dėl informacijos, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti, teikimo

2018-08-30 Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas