Apie ŠVIS


Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais. 

Pagrindiniai duomenys

2016-2017 m. m. pagrindinė švietimo statistinė informacija

Institucijų tipas (grupė) Institucijų skaičius Pedagoginių darbuotojų skaičius Mokinių/studentų skaičius
Pradinė mokykla 159 2069 21893
Pagrindinė mokykla 458 10593 76490
Progimnazija 125 5933 72021
Vidurinė mokykla 11 333 2880
Gimnazija 398 15780 157586
Visos bendrojo ugdymo mokyklos 1151

34708

330870
Profesinio mokymo įstaigos 74 3481 47661
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai(Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla) 296 6645 102491
Universitetai 21 6006 87804
Kolegijos 22 1738 37571
Mokslinių tyrimų institutai (turintys doktorantų) 11 - 311

 

2017-09-27 2017-2018 mokslo metų žinybinės statistikos ataskaitos

2017-09-27 Įsakymas dėl 2017-2018 mokslo metų žinybinės statistikos